Υπηρεσίες: K-Direct
Πρωτοποριακή μέθοδος προώθησης, ενημέρωσης και διαφήμισης, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει μέχρι 50.000 καταναλωτές σε ένα 8ωρο, εύκολα, άμεσα, φιλικά και... οικονομικά.
K-Direct για Εστιατόρια K-Direct για Θέατρα
K-Direct για ΕστιατόριαK-Direct για Θέατρα
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006